Aplikasi Online

Sistem Online yang telah dibangunkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling, KiSTARP.

Pastikan anda memasukkan e-mel yang betul.  Keputusan melalui e-mel akan dihantar dalam masa 1 hingga 2 minit.

APLIKASI SESUAI SEMUA GOLONGAN

APLIKASI KHAS PELAJAR MENENGAH

APLIKASI KHAS STPM