HAL EHWAL MURID

TUAN HAJI MOHD YUNUS BIN KAMSAN
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Ketetapan Unit Hal Ehwal Murid :

  1. Semua pelajar wajib hadir ke kolej untuk proses pembelajaran, aktiviti kurikulum dan kokurikulum
  2. Sifar salahlaku hukuman berat
  3. Semua pelajar mantap dari segi sahsiah, emosi dan kepimpinan
  4. Semua pelajar mampu berfikir secara kreatif dan proaktif