Kurikulum

SENARAI PAKEJ MATA PELAJARAN

 

BORANG PAKEJ MATA PELAJARAN

 

Pakej 1  

900 PengajianAm

800 MUET

942 Geografi

966 Sains Sukan

910 Bahasa Melayu

 

Pakej  2

900 Pengajian Am

800 MUET

 

940 Sejarah

970 Seni Visual

910 Bahasa Melayu

 

Pakej  3 

900 Pengajian Am

800 MUET

 

944  Ekonomi

946  Pengajian Perrniagaan 910  Bahasa Melayu/ICT

 

Pakej  4 

900 Pengajian Am

800 MUET

 

946 Pengajian Perniagaan/ICT

970 Seni Visual

940 Sejarah

 

Pakej     5 

900 Pengajian Am

800 MUET

 

922 Kesusasteraan Melayu

970 Seni Visual

940 Sejarah

 

Pakej     6 

900 Pengajian Am

800 MUET

 

922 Kesusasteraan Melayu K

970 Seni Visual

910 Bahasa Melayu

 

Pakej     7 

900 Pengajian Am

800 MUET

 

942 Geografi

970 Seni Visual

910 Bahasa Melayu

 

Pakej     8 

900 Pengajian Am

800 MUET

 

942 Geografi

940 Sejarah

910 Bahasa Melayu

 

Pakej 9

900 Pengajian Am

800 MUET

 

922 Kesusasteraan Melayu K

940 Sejarah

910 Bahasa Melayu

 

Pakej 10 

900 Pengajian Am

800 MUET

 

944 Ekonomi

946 Pengajian Perniagaan

950 Matematik M/Geografi

 

Pakej 11 

900 Pengajian Am

800 MUET

 

942 Geografi

966 Sains Sukan

944 Ekonomi/Sejarah

 

Pakej Sains 1 

900 Pengajian Am

800 MUET

 

962  Kimia

960 Fizik

954 Matematik T

 

Pakej Sains 2 

900 Pengajian Am

800 MUET

 

962  Kimia

964 Biologi

954 Matematik T