PENGETUA

HJ RAHMAT BIN MARDI
Pengetua

(Berkhidmat mulai Julai 2020 menggantikan Hjh Noraini binti Hj Ibrahim ke SMK Seri Keramat, Gombak)