Logo Kolej

PERISAI : Melambangkan kesatuan warga kolej dalam mempertahankan diri daripada anasir luar kesan daripada globalisasi.

 

REHAL : Melambangkan jati diri warga kolej yang berteraskan agama dan nilai-nilai murni selaras dengan prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

 

BENTUK TANGAN : Menggambarkan bahawa usaha perlu disertai dengan doa untuk mencapai kejayaan.

 

GEOMETRIK : Menggambarkan mata pena sebagai medium untuk menyebar luas ilmu.

 

SIMBOL ATOM : Melambangkan pengaplikasian Sains dan Teknologi bersesuaian dengan era pengajaran dan pembelajaran terkini.

 

BIRU : Perpaduan dan toleransi.

 

KUNING : Kecemerlangan dan kemenjadian insan.

 

PUTIH : Keharmonian dan kerohanian.

 

MERAH : Semangat waja teras keyakinan.