MAKSUD LOGO

PERISAI
Melambangkan kesatuan warga kolej dalam mempertahankan diri daripada anasir luar kesan daripada globalisasi.
REHAL
Melambangkan jati diri warga kolej yang berteraskan agama dan nilai-nilai murni selaras dengan prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
BENTUK TANGAN
Menggambarkan bahawa usaha perlu disertai dengan doa untuk mencapai kejayaan.
GEOMETRIK
Menggambarkan mata pena sebagai medium untuk menyebar luas ilmu.
SIMBOL ATOM
Melambangkan pengaplikasian Sains dan Teknologi bersesuaian dengan era pengajaran dan pembelajaran terkini.
BIRU
Perpaduan dan toleransi.
KUNING
Kecemerlangan dan kemenjadian insan.
PUTIH
Keharmonian dan kerohanian.
MERAH
Semangat waja teras keyakinan.