Syarat Kemasukan Ke Tingkatan Enam

SYARAT KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM SEMESTER 1 TAHUN 2020

SYARAT AM

1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu.
2. Berumur di antara 17 hingga 20 tahun pada 1 Januari tahun 2020.

SYARAT KHAS

1. JURUSAN STEM

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:
• Matematik/ Matematik Tambahan
• Fizik
• Kimia
• Biologi
• Lukisan Kejuruteraan/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik/ Reka Cipta/ Pengajian Agroteknologi/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal
• Pengurusan Makanan/ Pengajian Pakaian

2. JURUSAN SAINS SOSIAL

i. Sekolah Menengah Harian

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 12 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
• Kesusasteraan Melayu/ Literature in English
• Sejarah
• Geografi/ Pendidikan Seni Visual
• Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
• Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
• Matematik/ Matematik Tambahan
• Prinsip Perakaunan
• Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science
• Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
• Tasawwur Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Pendidikan Syariah Islamiah
• Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran
• Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Arab/ Bahasa Iban/ Bahasa Kadazandusun/ English for Science and Technology
• Pengajian Keusahawanan/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Asas Kelestarian/ Pertanian/ Ekonomi/ Perniagaan

ii. Sekolah Menengah Agama

a) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)
Mendapat sekurang-kurangnya Gred D bagi mata pelajaran Bahasa Arab
dan
Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
• Kesusasteraan Melayu/ Literature in English
• Sejarah
• Geografi/ Pendidikan Seni Visual/ Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
• Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
• Matematik/ Matematik Tambahan
• Prinsip Perakaunan
• Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
• Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science
• Tasawwur Islam / Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
• Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran
• Pendidikan Syariah Islamiah
• Bahasa Arab
• Pengajian Keusahawanan/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Asas Kelestarian/ Pertanian/ Ekonomi/ Perniagaan

b) Di Sekolah Berasrama Penuh Bagi Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Labu

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Arab
dan
Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
• Kesusasteraan Melayu/ Literature in English
• Sejarah
• Geografi/ Pendidikan Seni Visual/ Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
• Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
• Matematik/ Matematik Tambahan
• Prinsip Perakaunan
• Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
• Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science
• Tasawwur Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
• Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran
• Pendidikan Syariah Islamiah
• Bahasa Arab
• Pengajian Keusahawanan/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Asas Kelestarian/ Pertanian/ Ekonomi/ Perniagaan

Link Penuh Maklumat Tingkatan Enam KPM : https://drive.google.com/open?id=12p4T4RsMNKC8-5wzKiB7bDht2Zb6Btlo