Syarat Kemasukan Ke Tingkatan Enam

TINGKATAN ENAM

LATAR BELAKANG

Tingkatan Enam telah mula beroperasi di sekolah-sekolah menengah harian bantuan penuh kerajaan lebih daripada 50 tahun dahulu.

Murid-murid yang telah menamatkan pengajian menengah atas dan telah menduduki peperiksaan Siji Pelajaran Malaysia (SPM), layak ditawarkan untuk meneruskan pendidikan pasca menengah iaitu Tingkatan Enam, jika menepati syarat-syarat umum dan khusus bagi jurusan, selama 3 penggal. Terdapat dua aliran yang ditawarkan untuk Tingkatan Enam di sekolah menengah harian iaitu aliran Sains Sosial (Kemanusiaan dan Agama) dan aliran Sains.

SYARAT KEMASUKAN

Syarat umum bagi kemasukan ke Tingkatan Enam ialah lulus SPM dengan mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia.  Bagi melayakkan murid ke aliran Sains Sosial, jumlah mata unit bagi tiga mata pelajaran yang terbaik mestilah tidak melebihi 12, aliran Sains tidak melebihi 18 mata unit, manakala bagi aliran Agama tidak melebihi 14.

Semua tawaran kemasukan dibuat secara atas talian dan  calon-calon yang tidak mendapat tawaran boleh membuat rayuan di Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing.

PENJENAMAAN SEMULA TINGKATAN ENAM

Penjenamaan Semula Tingkatan Enam menjadi salah satu inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025 dengan hasrat untuk:

1.memperkasa pendidikan Tingkatan Enam melalui peningkatan imej, sistem, dan kualiti pendidikan setaraf dengan pendidikan lepasan menengah yang lain selepas SPM seperti Matrikulasi atau pusat asasi sains, kerana ianya dilihat sebagai salah satu laluan utama murid-murid untuk melanjutkan pelajaran ke universiti;

2.mengubah persepsi masyarakat terhadap pendidikan Tingkatan Enam ;

3.membangun dan memupuk nilai kepimpinan yang tinggi dalam kalangan murid Tingkatan Enam .

Lima fokus utama Penjenamaan Semula Tingkatan Enam adalah seperti yang berikut:

1.Imej dan Anjakan Minda.

2.Info dan Infrastruktur.

3.Pengurusan dan Pentadbiran.

4.Mod Pengajaran dan Pembelajaran (PdP).

5.Kurikulum.

PUSAT TINGKATAN ENAM TERBAHAGI KEPADA TIGA MOD

Kolej Tingkatan Enam (Mod 1) – sekolah yang mempunyai sekurang-kurangnya 12 kelas yang menempatkan hanya murid-murid Tingkatan Enam sahaja dan diajar oleh guru-guru akademik yang telah dilantik sebagai guru Tingkatan Enam.

Mod 2 – sekolah yang mempunyai sekurang-kurangnya 12 kelas, beroperasi di sekolah arus perdana tetapi di blok atau bangunan yang berasingan. Walau bagaimanapun, Pusat Mod 2 ditadbir oleh Pengetua arus perdana dengan kerjasama Penolong Kanan Tingkatan Enam.

Mod 3 – sekolah yang mempunyai kurang daripada 12 kelas atau sekolah yang jauh daripada bandar, tiada kemudahan asrama atau pengangkutan awam, dan beroperasi  di sekolah arus perdana.

MAKLUMAT KOLEJ/PUSAT TINGKATAN ENAM NEGERI SELANGOR

Senarai Kolej/Pusat Tingkatan Enam di Selangor 2018

Syarat Kelayakan Masuk Tingkatan Enam.

Menyambung pengajian ke Tingkatan 6 (Enam) atau Form 6 adalah salah satu pilihan buat pelajar lepasan SPM. Jadi apakah Syarat Kemasukan Tingkatan 6 Terkini meliputi syarat am dan khas kemasukan terkini? Dan apakah jurusan pengajian yang ada ditawarkan?

Umum sedia maklum yang pelajar lepasan SPM tidak perlu membuat permohonan kemasukan ke Tingkatan 6. Pelajar yang melepasi syarat kelayakan kemasukan akan ditawarkan secara automatik. Pelajar yang ingin mengetahui status tawaran kemasukan boleh membuat semakan secara online melalui applikasi SST6 KPM dan juga melalui semakan SMS. Keputusan pada kebiasaannya diumumkan selepas tarikh keputusan peperiksaan SPM diumumkan.

Syarat Kemasukan Tingkatan 6 Terkini
Syarat Kemasukan Terkini Ke Tingkatan 6

Berikut adalah syarat-syarat kemasukan ke Tingkatan 6 terkini yang dikongsikan dari Applikasi SST6 KPM. Antara maklumat yang dikongsikan adalah syarat am kemasukan, syarat khas dan jurusan.

Syarat Kemasukan Tingkatan 6 (Syarat Am)

Syarat am kemasukan ke Tingkatan 6 terkini adalah seperti berikut :-

 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu.
 2. Berumur di antara 17 hingga 20 tahun pada 1 Januari tahun 2019.

Syarat Khas Kemasukan Tingkatan 6

1. JURUSAN SAINS

Untuk jurusan Sains, pelajar hendaklah mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

 1. Matematik / Matematik Tambahan
 2. Fizik
 3. Kimia
 4. Biologi
 5. Lukisan Kejuruteraan/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik/ Reka Cipta/ Pengajian Agroteknologi/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal
 6. Pengurusan Makanan / Pengajian Pakaian

2. JURUSAN SAINS SOSIAL

i. Sekolah Menengah Harian

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 12 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Kesusasteraan Melayu/ Literature in English
 4. Sejarah
 5. Geografi/ Pendidikan Seni Visual
 6. Komunikasi Visual/ Seni Halus /Teater/ Reka Bentuk / Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
 7. Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
 8. Matematik / Matematik Tambahan
 9. Prinsip Perakaunan
 10. Sains / Sains Tambahan/ Applied Science
 11. Salah satu mata pelajaran Teknik / Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
 12. Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah
 13. Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran
 14. Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Arab / Bahasa Iban/ Bahasa Kadazandusun / English For Science And Technology
 15. Pengajian Keusahawanan/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Asas Kelestarian/ Pertanian/ Ekonomi/ Perniagaan

ii. Sekolah Menengah Agama

a) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)

Mendapat sekurang-kurangnya Gred D bagi mata pelajaran Bahasa Arab. DAN mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak lebih 14 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:-

 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Kesusasteraan Melayu / Literature in English
 4. Sejarah
 5. Geografi / Pendidikan Seni Visual / Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
 6. Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
 7. Matematik / Matematik Tambahan
 8. Prinsip Perakaunan
 9. Salah satu mata pelajaran Teknik / Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
 10. Sains / Sains Tambahan/ Applied Science
 11. Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah
 12. Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran
 13. Pendidikan Syariah Islamiah
 14. Bahasa Arab
 15. Pengajian Keusahawanan/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Asas Kelestarian/ Pertanian/ Ekonomi/ Perniagaan

b) Di Sekolah Berasrama Penuh (Agama) Di Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Labu

Syarat Kemasukan Tingkatan 6. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Arab DAN mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian beserta jumlah mata gred tidak lebih 14 unit untuk 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Kesusasteraan Melayu / Literature in English/
 4. Sejarah
 5. Geografi / Pendidikan Seni Visual / Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
 6. Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
 7. Matematik / Matematik Tambahan
 8. Prinsip Perakaunan
 9. Salah satu mata pelajaran Teknik / Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
 10. Sains / Sains Tambahan/ Applied Science
 11. Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah
 12. Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran
 13. Pendidikan Syariah Islamiah
 14. Bahasa Arab
 15. Pengajian Keusahawanan/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Asas Kelestarian/ Pertanian/ Ekonomi/ Perniagaan

iii. Murid Berkeperluan Khas (MBK)

 • a) Lulus  Sijil  Pelajaran  Malaysia  (SPM)  dengan  mendapat  sekurang-kurangnya lulus bagi mata pelajaran Bahasa Melayu;
 • b) Berumur di antara 17 hingga 21 tahun pada 1 Januari tahun semasa iaitu tahun 2019

Syarat Khas

1. Jurusan Sains

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian beserta jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit untuk 3 mata pelajaran iaitu sekurang-kurangnya C bagi mata pelajaran berikut:

 1. Matematik/ Matematik Tambahan
 2. Kimia
 3. Fizik
 4. Biologi
 5. Lukisan Kejuruteraan/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik/ Reka Cipta/ Teknologi Kejuruteraan/ Information And Communication Technology/ Pengajian Agroteknologi
 6. Pengurusan Makanan/ Pengajian Pakaian

2. Jurusan Sains Sosial

Syarat Kemasukan Tingkatan 6

i. Sekolah Menengah Harian.

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Kesusasteraan Melayu/ Literature in English
 4. Sejarah
 5. Geografi
 6. Pendidikan Seni Visual
 7. Komunikasi Visual
 8. Seni Halus
 9. Teater
 10. Reka Bentuk
 11. Pendidikan Muzik
 12. Muzik
 13. Tari
 14. Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
 15. Matematik/ Matematik Tambahan
 16. Prinsip Perakaunan
 17. Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science
 18. Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
 19. Tasawwur Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Pendidikan Syariah Islamiah
 20. Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran
 21. Bahasa Arab/ Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Iban/ Bahasa Kadazandusun/ English for Science and Technology
 22. Pengajian Keusahawanan/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Asas Kelestarian/ Pertanian/ Ekonomi/ Perniagaan

ii. Sekolah Menengah Agama

a) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred D bagi mata pelajaran DAN Bahasa Arab dan Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran elektif seperti  berikut :

 • Tasawwur Islam
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Bahasa Arab
 • Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran

b) Di Sekolah Berasrama Penuh Bagi Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Labu.

Syarat Kemasukan Tingkatan 6. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C bagi mata pelajaran Bahasa Arab DAN Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata  gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran elektif seperti berikut :

 • Tasawwur Islam
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Bahasa Arab
 • Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran

Cara Pengiraan Mata Gred Kemasukan Ke Tingkatan 6

Berikut adalah jadual nilai mata gred yang digunakan untuk pemilihan pelajar ke Tingkatan 6.

Syarat Kemasukan Tingkatan 6 Terkini

Semoga perkongsian Syarat Kemasukan Tingkatan 6 Terkini boleh dijadikan panduan buat pelajar lepasan SPM yang berminat memasuki Form 6. Moga pelajar dapat menggunakan peluang menyambung pengajian di Sekolah Bantuan Kerajaan dengan sebaik-baiknya dalam membantu anda untuk melanjutkan pelajaran ke IPTA di Malaysia atau luar negara.