Pemilihan MPP Sesi 2019/2020

18 September – Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) merupakan sebuah organisasi yang ditubuhkan untuk melahirkan pelajar Tingkatan Enam yang mampu memimpin dan cemerlang dalam segala aspek. Organisasi ini juga merupakan sebuah badan yang memberikan pendedahan kepemimpinan kepada para pelajar KolejTingkatan Enam Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan dengan itu, satu pilihan raya perlu diadakan bagi memilih barisan kepemimpinan baharu dalam kalangan pelajarTingkatan Enam Sesi 2019/2020.

MATLAMAT
MPP adalah untuk membantu memudahkan pelajar dalam memimpin sesebuah organisasi. Di samping itu, pelajar, dapat menerapkan ciri kepemimpinan dalam diri mereka sebelum -ciri melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi.

OBJEKTIF
1. Melantik ahli baru MPP bagi sesi 2019/2020.
2. Membentuk sikap kerjasama dalam melakukan tugas.
3. Melatih pelajar untuk menjadi pemimpin organisasi.
4. Membentuk sahsiah dan disiplin pelajar.

You may also like...